การฝึกอบรมปฏิบัติการ IoT smart Farm

การฝึกอบรมปฏิบัติการ ระบบสมองกลฝังตัว ด้วยไอโอที (IoT) Smart Farm เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ตอบสนอง Thailand 4.0

Embedded System workshop using IoT Smart Farm solution to promote teacher competency in teaching and learning STEM education for support Thailand 4.0

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ถึง 1 กรกฎาคม 2561 

ศึกษาข้อมูลได้ที่ IoTobectraining

 

Advertisements

ค่ายปรับพื้นฐาน GC และ TSM


กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

                  “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”

               BEAT PLASTIC POLLUTION

             If you can’t reuse it, refuse it

 

 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แล่นให้ไกลไปให้ถึง)

            วันเสาร์ที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๑

 

 เข้าใช้โปรแกรม GeoGebra

อบรมขยายผลการใช้หลักสูตร STEMxSTEM

ณ ห้องประชุมโปงลาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

                                   วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๑

             

อบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก่ชุมชน

อบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก่ชุมชน

                          ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร  จังหวัดกาฬสินธุ์

                                  วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๑

     พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

                         ที่มา :กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี สร้างเครือข่ายเรียนรู้ พรบ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ เพื่ออนุรักษ์มรดกของแผ่นดิน

                       (ชมคลิปข่าว)

 

คลิปประกอบการอบรม..สร้างเองครั้งแรกในชีวิต…ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  ขอบคุณที่รับชม

https://photos.app.goo.gl/MRspgq1UARQFSQAW2

 

กิจกรรมทดลอง พลังงานทดแทน

พลังงานทดแทน

ไบโอดีเซล

พลังงานลม

 ลังงานแสงอาทิตย์

แข่งกันลดน้ำหนัก

One day camp kps 2561

กิจกรรม TSM One day camp 2561 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

                           ฝึกภาษา ทำความดี ในวิถีพอเพียง

@หมู่บ้านนานาชาติ เปรมปรีดี

 

 

กลับมาอีกครั้ง…..

……….นานมากแล้วที่ห่างหายไป………รายงานตัวอีกครั้งค่ะ………IMG20180105125940

 

….กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาค่ะ…..

ติดตามข่าวสารการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ครั้งที่ 11

ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 11 รอบคัดเลือกระดับประเทศ

ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำรอบคัดเลือกระดับประเทศ

  • Blog Stats

    • 63,145 hits
  • RSS ข่าวประจำวัน

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • RSS ข่าวไอที

  • RSS ข่าวบันเทิง

  • Meta

  • Advertisements