Category Archives: กิจกรรมการทดลอง

กิจกรรมทดลอง พลังงานทดแทน

พลังงานทดแทน

ไบโอดีเซล

พลังงานลม

 ลังงานแสงอาทิตย์

แข่งกันลดน้ำหนัก

Advertisements

กิจกรรมการทดลอง เรื่อง แรงเสียดทาน

จุดประสงค์การทดลอง
1. เพื่อศึกษาแรงเสียดทานที่ผลต่อการเคลื่อนที่
2. บอกและอธิบายความหมายของแรงเสียดทานสถิตได้
3. บอกและอธิบายความหมายของแรงเสียดทานจลน์ได้

ทฤษฎี
เมื่อเราออกแรงดึงวัตถุที่หยุดนิ่ง ให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นเอียง วัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่ก็ต่อเมื่อแรงที่ดึงมีค่ามากกว่าแรงเสียดทาน ซึ่งความเสียดทานขณะนั้นมีค่าสูงสุด เรียกความเสียดทานนี้ว่า “ความเสียดทานสถิต” และเรียกความเสียดทานของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ว่า “ความเสียดทานจลน์” ซึ่งความเสียดทานสถิตจะมีค่ามากกว่าความเสียดทานจลน์เสมอ

ดาวโหลดใบกิจกรรมการทดลอง ที่นี่
กิจกรรมการทดลองเรื่อง แรงเสียดทาน

กิจกรรมการทดลอง Java Applets on Physics

ให้นักเรียนเข้าไปศึกษากิจกรรมการทดลองล่วงหน้าเรื่อง การต่อตัวต้านทาน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการทดลองในวันอังคารที่ 31 ก.ค. 2555 นะค่ะ
วิธีการศึกษาง่ายนิดเดียวค่ะ
1. คลิก link ไปที่นี่ค่ะ http://www.walter-fendt.de/ph14th/combres_th.htm
2. ปรับแต่งวงจรตามต้องการหากต้องการต่อเป็นวงจรอนุกรมให้คลิกที่ series connection หรือวงจรขนานคลิกที่ Parallel connection
อย่าลืมใส่ค่าความต้านทานและความต่างศักย์ที่ต้องการก่อนนะค่ะ
3. หากต้องการทราบค่าความต่างศักย์หรือกระแสไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทานตัวใดให้นักเรียนคลิกที่ตัวต้านทานตัวนั้น จากนั้นคลิกที่ Voltage และ Amperage ตามลำดับ

ใบความรู้ เรื่องการต่อตัวต้านทาน
การต่อตัวต้านทาน

download file กิจกรรมการทดลอง การต่อตัวต้านทาน และใบงาน
lab Series DC Circuits

ทดลองกันแบบนี้เรามาโหวตกันหน่อยดีไหม๊..

กิจกรรมการทดลอง Java Applets on Physics
ที่มา : http://www.walter-fendt.de/ph14th/

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ฝึกหัดการใช้ Digital Multimeter วัดความต้านทาน กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและทดสอบการใช้วงจรไฟฟ้าที่เหมาะสมกับตัวภาระ (load)
ที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/Labphysics2/02direct-current.pdf

วงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบ วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย เซลล์ไฟฟ้า สายไฟ หลอดไฟ หรืออุปกรณ์อื่น และสวิตซ์
http://www.horhook.com/wbi/ec/1circuit-01.htm

  • Blog Stats

    • 62,573 hits
  • RSS ข่าวประจำวัน

  • RSS ข่าวไอที

  • RSS ข่าวบันเทิง

  • Meta

  • Advertisements